نمایشگاه جانبی

 

ورود به سایت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی

 

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره