کمیته علمی

 

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

 
images/totonchi.jpg

زمینه های تحقیقاتی :

هوش مصنوعی، منطق فازی، رایانش نرم و رباتیک

                   

 

دکتر علی مقیمی

عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

       

زمینه های تحقیقاتی :

نوروفیدبک، مطالعه و مدلسازی سیستمهای عصبی

                                            

 

دکتر سید امیر امین یزدی

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیت دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه های تحقیقاتی :

روانشناسی رشد – DIR – اختلالات روانی کودک و نوجوان

کاربرد درمان های تکنولوژیک در ارتقای عملکرد مغزی کودک و نوجوان

 

دکتر محمد علی نظری

عضو هیئت علمی گروه نوروساینس دانشگاه تبریز

 

زمینه های تحقیقاتی :

نوروفیدبک، QEEG ،ERP

دکتر نادیا نقوی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

زمینه های تحقیقاتی :

بیومدیکال فوتونیک، فتوداینامیک تراپی، فلوئورسانس اسپکتروسکوپی و استفاده از روشهای محاسباتی و مدل سازی در حوزه تشخیص و درمان بیماریها

 

دکتر جواد صالحی فدردی

عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیت دانشگاه فردوسی مشهد 

زمینه های تحقیقاتی :

 

بازسازی انگیزشی – سنجش و بازآموزی شناختی

 

دکتر حسین ضمیری

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

 
زمینه های تحقیقاتی :

 

پردازش سیگنالهای آماری، وفقی و آرایه‌ای، پردازش سیگنالهای بیولوژی، EEG  و ECG 

 

دکتر سید عطاالله عقیلیان

عضو هیئت علمی گروه اعصاب و روان آرن

                    

زمینه های تحقیقاتی :

افسردگی، اضطراب و وسواس درمان دارویی و غیر دارویی/اعتیاد ودرمان های دارویی و غیر دارویی آن/ پیشگیری از عود و بازتوانی در اعتیاد

 

 

دکتر مسعود نصرت آبادی

عضو هیئت علمی مرکز بین المللی پارند

                      

زمینه های تحقیقاتی :

نوروفیدبک – بایوفیدبک – درمان های تکنولوژیک

 

دکتر رضا لطفی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد 

زمینه های تحقیقاتی :

طراحی مدارات مجتمع آنالوگ و مبدلهای داده برای کاربردهای پزشکی و همچنین فرستنده-گیرنده های مخابراتی 

 

دکتر سید احسان تهامی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد مشهد

        

زمینه های تحقیقاتی :

سیستم های عصبی-عضلانی، سایبرنتیک

 

دکتر سحر مقیمی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد 

زمینه های تحقیقاتی :

شناسایی و مدلسازی دینامیک سیستم­های فیزیولوژیکی، مشخصه­ سازی بافتهای بیولوژیکی و اولتراسوند و کاربردهای آن در پزشکی

 

 

دکتر محمد میمندی نژاد

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

                                                   

زمینه های تحقیقاتی :

دستگاه­های اندازه­گیری پزشکی

 

دکتر مهدی سعادتمند طرزجان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد           

زمینه های تحقیقاتی :

پردازش سیگنال‌ها و تصاویر پزشکی و غیرپزشکی،

بینایی ماشین، شناسایی الگو، محاسبات نرم

 

 

دکتر محمدباقر نقیبی سیستانی

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

           

زمینه های تحقیقاتی :

الگوریتم های کنترلی در حوزه کاربردهای بیولوژیک 

 

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره