معرفی کنگره

در حوزۀ ارتباط صنعت سلامت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در کشورمان ، به نظز می رسد که با دو مشکل عمده مواجه هستیم : در بخش های دانشگاهی و پژوهشی با مسألۀ انباشت دانش ، بدون کاربرد عملی و عدم امکان تجاری سازی پژوهشها مواجه هستیم و از طرفی در برخی زمینه ها مثل نانوتکنولوژی ، عکس این موضوع مشاهده می شود و بحث کاربرد و تجاری سازی بدون دخالت منابع علمی صورت می گیرد و بلااستفاده ماندن علم و بومی نشدن دانش نیز مساله ساز می شود . می توان مدعی شد که در راستای تحقق اهداف سندجامع علمی و سند سلامت کشور ، مراکز علمی و پژوهشی حوزۀ صنعت سلامت و خصوصاً مراکز فعال مهندسی پزشکی و علوم وابسته به آن ( از قبیل پزشکی ، نوروساینس و … ) قادر به انجام پروژه های بزرگ مهندسی و پزشکی هستند ، اما در اجرایی کردن و عملیاتی نمودن آنها با مشکلات زیادی مواجه هستند که دلیل عمدۀ آن عدم برقراری تعامل مناسب بین عوامل خدماتی و اجرایی نظیر مراکز بهداشتی و درمانی ، بیمارستانها ، مخابرات ، شهرداری ها و … می باشد  . به همۀ اینها عدم انجام فعالیت های میان رشته ای و گروهی توسط متخصصان رشته های مختلف را نیز اضافه کنید تا به ریشه های برخی معضلات و مشکلات صنعت سلامت پی ببرید .

ایدۀ اصلی برگزاری کنگرۀ کاربردی مهندسی پزشکی ، علوم و صنایع وابسته ، بر روی چنین آسیب شناسی ای از حوزۀ صنعت سلامت بنا شده است و دبیرخانۀ دائمی و شورای سیاست گذاری این کنگرۀ کاربردی با اهداف استراتژیک زیر از سال ۱۳۸۵ تشکیل شده است :

 ۱ ) برقراری ارتباط بین بخش صنعت و تجارت با دپارتمانهای پژوهشی و دانشگاهی حوزۀ سلامت 

۲ ) ایجاد فضایی جهت برقراری ارتباطاتو مطالعات میان رشته ای و تشکیل کارگروه های تخصصی از بین فعالان رشته های مختلف صنعت سلامت ( پزشکی ، مهندسی پزشکی ، روانشناسی ، اقتصاد سلامت و … )

۳ ) ارائۀ آخرین دستاوردهای علمی – کاربردی حوزۀ صنعت سلامت و مهیا ساختن فضایی جهت تعریف و نیاز سنجی پروژه های تقاضامحور و کاربردی

 در رویکردهای کلان دبیرخانۀ دائمی و شورای سیاست گذاری کنگرۀ کاربردی مهندسی پزشکی ، علوم و صنایع وابسته که اولین دورۀ آن در دی ماه ۱۳۸۹ برگزار شد و دومین دورۀ آن در آذرماه ۱۳۹۱ برگزار خواهد  شد ، نگاه کاربردی به دانش و زمینه سازی جهت تعریف پروژه های تقاضا محور به منظور ایجاد ” تغییر و تحول در صنعت سلامت کشور ” ، ” کارآفرینی ” و “صرفه جویی های ارزی ” از جمله ضروری ترین و اصلی ترین اهداف برگزاری این کنگره است . برای تحقق این اهداف ، بیش از پیش به همفکری ها و حمایت های همۀ عزیزان عضو خانوادۀ بزرگ صنعت سلامت کشور نیازمندیم .

                                                

   شورای سیاست گذاری و دبیرخانۀ دائمی کنگرۀ کاربردی مهندسی پزشکی ، علوم و صنایع وابسته

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره