• میزگرد تخصصی در نخستین روز برگزاری کنگره کاربردی مهندسی پزشکی علوم و صنایع وابسته
  • سخنرانی کلیدی دکتر سازگارنیا با عنوان کاربرد روش های مدل سازی در حوزه تشخیص و درمان های فیزیکی
  • سخنرانی کلیدی دکتر خلیل زاده با عنوان ارزیابی فناوری سلامت
  • مراسم افتتاحیه کنگره

بروزرسانی

با عرض پوزش این بخش در حال برزورسانی می باشد

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره

گالری تصاویر