• میزگرد تخصصی در نخستین روز برگزاری کنگره کاربردی مهندسی پزشکی علوم و صنایع وابسته
  • سخنرانی کلیدی دکتر سازگارنیا با عنوان کاربرد روش های مدل سازی در حوزه تشخیص و درمان های فیزیکی
  • سخنرانی کلیدی دکتر خلیل زاده با عنوان ارزیابی فناوری سلامت
  • مراسم افتتاحیه کنگره

نخستین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

دومین کنگره کاربردی مهندسی پزشکی

 

مانده تا افتتاحیه کنگره سوم

پوستر کنگره

گالری تصاویر